Daily Archives: May 7, 2019

การเลือกเต็นท์เช่าเรื่องสำคัญ

ขนาดของเต็นท์เช่าของคุณจะถูกกำหนดโดยจำนวนรวมและความเข้มข้นของแขกที่จะใช้สถานที่ของคุณและประเภทของเหตุการณ์ที่คุณกำลังวางแผน ความเข้มข้นคือจำนวนแขกที่จะใช้สถานที่ของคุณในครั้งเดียวและจำนวนที่สำคัญที่สุดในการประเมิน สำหรับงานแต่งงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีช่วงเวลาเล็ก ๆ โดยทั่วไปถือว่าปลอดภัยที่จะสมมติว่าแขกของคุณทุกคนจะใช้เต็นท์ของคุณในเวลาเดียวกัน สำหรับกิจกรรมที่มีช่วงเวลายาวนานหรือมีปลายทางอื่นสำหรับผู้เข้าชมของคุณอาจเป็นการยากที่จะกำหนดจำนวนแขกที่จะใช้ในการคำนวณของคุณ

หากความล่าช้าในการเข้าสู่สถานที่ของคุณหรือสภาพที่แออัดเกินไปไม่เป็นที่ยอมรับคุณสามารถใช้การประมาณระดับการจราจรสูงสุดตามจำนวนผู้เข้าพักทั้งหมดและความพร้อมของสถานที่อื่น ๆ ประวัติให้การประมาณที่ดีสำหรับการคาดการณ์ที่ยากลำบาก หากนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำให้พูดคุยกับแหล่งข้อมูลที่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของคุณโดยเฉพาะ บริษัท ที่ให้เช่าเต็นท์ซึ่งมักจะมีความรู้โดยละเอียดจากแหล่งต่าง ๆ มากมาย พวกเขาสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรวจสอบกระบวนการคิดของคุณบริษัทให้เช่าเต็นท์ที่มีประสบการณ์จะมีข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับกิจกรรมครั้งเดียวหรือเหตุการณ์ใหม่เนื่องจากพวกเขามีแนวโน้มที่จะเปรียบได้กับกิจกรรมอื่น ๆ ที่พวกเขาให้บริการ

เต็นท์เช่าหนึ่งข้อแม้ใหญ่สำหรับการประเมินขนาดคือสภาพอากาศ

หากคุณใช้การประมาณค่าสูงสุดสำหรับการคำนวณความเข้มข้นของผู้เข้าพักอาจเป็นไปได้ว่าไม่เพียงพอในเวลาที่มีสภาพอากาศเลวร้าย อุณหภูมิที่สุดขั้วการตกตะกอนและลมสามารถผลักดันให้ผู้คนไปหาที่หลบภัยของคุณด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่คุณตั้งใจไว้ มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณที่จะเข้าใจตัวเลือกที่พักอาศัยอื่น ๆ การเข้าถึงการขนส่งของแขกในช่วงเหตุการณ์และเตรียมแผนสำหรับสภาพอากาศที่รุนแรง ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการคำนวณขนาดของเต็นท์เช่าตามประเภทเหตุการณ์และความเข้มข้นของแขก

เป็นข้อมูลประมาณการทั่วไปที่จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการอภิปรายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณ เมื่อคุณมีการประมาณทั่วไปคุณสามารถเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับการแสดงเพิ่มเติมพื้นที่กิจกรรมและอุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของคุณและจะทำให้เป็นพิเศษ

เต็นท์เช่าโลจิสติกส์และการวางแผนไซต์เป็นสองปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่กำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเหตุการณ์ใด ๆ การดำเนินการของเหตุการณ์จะต้องมีการวางแผนในลักษณะเพื่อให้พวกเขาติดตามกันอย่างราบรื่นและเป็นระบบ อาคารที่ดีที่สุดบางแห่งที่จะจัดกิจกรรมพิเศษของคุณในคือโครงสร้างช่วงที่ชัดเจน อาคารเหล่านี้มีลักษณะชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในสภาพไม่มั่นคงเหมือนอาคารอื่น