ตรวจสอบรับรองบทนำเกี่ยวกับวิธีการและการปฏิบัติการ

ตรวจสอบรับรองคือชุดของวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัสดุ บางทีจุดที่สำคัญที่สุดคือตรวจสอบรับรองตรวจสอบวัสดุโดยไม่ทำให้เสื่อมคุณภาพในทางใดทางหนึ่ง (ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่การทำลายล้าง) ภายในอุตสาหกรรมตรวจสอบรับรองถูกใช้เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนสำคัญของอุปกรณ์เครื่องจักรกล เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดและการสูญเสียรายได้

ผลประกอบการสูงมักจะใช้ประโยชน์จากตรวจสอบรับรอง

มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น พลังงาน เคมี และปิโตรเลียมเป็นตัวอย่างทั่วไป มีหลายเส้นทางเข้าสู่อุตสาหกรรมตรวจสอบรับรองวิศวกรรมในระดับปริญญาเป็นวิธีการหนึ่ง ที่ต้องการอย่างมากคือใบรับรองเฉพาะ แม้ว่าบางครั้งแค่ความเต็มใจที่จะทำงานก็เพียงพอแล้ว ส่วนใหญ่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบรับรองทางทหารและจะได้รับการฝึกอบรมระหว่างอาชีพทหารของพวกเขา ไม่ว่าจะใช้เส้นทางใด มีเทคโนโลยีและเทคนิคหลายอย่างที่ประกอบกันเป็นชุดเครื่องมือตรวจสอบ บางส่วนที่พบได้บ่อย  สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะใช้สำหรับการตรวจสอบที่รวดเร็วขึ้น

.โดยมีการซื้อเทคโนโลยีและเทคนิคขั้นสูงเพื่อการวิเคราะห์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นหรือสถานการณ์เฉพาะหรือซับซ้อนมากขึ้น เทคนิคขั้นสูงบางอย่าง  เช่นเดียวกับเทคโนโลยีมาตรฐาน มีแนวโน้มที่จะมีชิ้นส่วนอุปกรณ์มาตรฐานที่ปรากฏในฟิลด์ตรวจสอบรับรองเช่นกัน เนื่องจากอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ อุปกรณ์หลักบางประเภทที่พบ ได้แก่ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ท่อโดยเฉพาะ คอนเดนเซอร์ หม้อต้ม ภาชนะรับความดัน ถังเก็บ เสาและหอคอย และท่อส่ง แม้ว่าในความเป็นจริงวัสดุสามารถทดสอบได้

โดยใช้วิธีการผสมผสานหรือวิธีการตรวจสอบรับรองที่กำหนดเอง 

โดยธรรมชาติแล้วอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นจึงไม่มีชุดอุปกรณ์หรือวิธีการที่เป็นมาตรฐาน บริษัทตรวจสอบรับรองเองก็แตกต่างกันมากในสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้ในแง่ของเทคโนโลยีและวิธีการ บริษัทตรวจสอบรับรองหลายแห่งจะใช้วิธีพื้นฐานเท่านั้น เช่น อนุภาคแม่เหล็ก หรือสารแทรกซึมสีย้อม บางรายงานจะนำเสนอข้อมูลน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับรายงานอื่นๆ หรือไม่มีระบบประกันคุณภาพ เมื่อมองหาบริษัทตรวจสอบรับรองโปรดทราบว่าเพียงเพราะราคาดี ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับบริการเดียวกัน การทดสอบแบบไม่ทำลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการทดสอบ ที่ดำเนินการกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มีความละเอียดอ่อน มีราคาแพง หรือมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นวิธีการทดสอบที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ ได้โดยไม่ทำให้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนแตกหัก เสื่อมสภาพ หรือเสียหายแต่อย่างใด สามารถใช้ตรวจสอบชิ้นส่วนขณะให้บริการได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากกระบวนการทำกำไรได้สูง และต้องลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด ตรวจสอบรับรองใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบินและอวกาศ กลาโหม กระบวนการทางเคมี พลังงาน การกลั่น และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.anp.co.th/